Chính sách thu đổi

Thế Giới Ngọc Quý

1.Sản phẩm trang sức bạc

 • Khách hàng sẽ được đổi sản phẩm trang sức được làm bằng bạc trong vòng 2 năm kể từ khi mua hàng. 
 • Tỷ lệ đổi sẽ là 70%. Khách hàng đổi sang giá trị sản phẩm mới có giá bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm cũ

2. Sản phẩm charm may mắn

 • Các sản phẩm charm may mắn sẽ được đổi trong vòng 2 năm với tỷ lệ 50%.

3.Điều kiện đổi hàng

 • Khách hàng phải cung cấp đầy đủ hóa đơn bán hàng.
  • Trong trường hợp bị mất hóa đơn khách hàng phải cung cấp lại thông tin mua hàng chính xác để trích lục.
  • Trong trường mất hóa đơn không trích lục được thì không giải quyết mua lại
 • Sản phẩm thu đổi phải còn nguyên vẹn, không biến dạng, móp méo, không thay đổi trọng lượng so với cấu trúc sản phẩm ban đầu.
  • Trong trường hợp sản phẩm không còn nguyên vẹn, biến dạng thì tùy vào tình trạng sản phẩm mà Thế Giới Ngọc Quý có quyền áp dụng hình thức thu đổi thích hợp hoặc không thu đổi, tùy thuộc vào tình trạng thực tế của sản phẩm.