Chế độ bảo hành

Thế Giới Ngọc Quý

1. Thời gian bảo hành

  • Bảo hành 2 năm đối với trang sức bị lỗi kỹ thuật.
  • Bảo hành làm sạch, siêu âm trang sức, gắn hạt dưới 2 ly miễn phí vô thời hạn.

2. Điều kiện bảo hành

– Thế Giới Ngọc Quý chỉ nhận bảo hành tăng/giảm size nhẫn (vòng/lắc) với những thiết kế có thể thay đổi được.

– Thế Giới Ngọc Quý không nhận bảo hành các sản phẩm trong các trường hợp: dây chuyền, lắc chế tác bị đứt gãy hoặc sản phẩm bị biến dạng, hư hỏng nặng so với thiết kế ban đầu.

– Thế Giới Ngọc Quý từ chối bảo hành với các trường hợp:

  • Sản phẩm đã được một đơn vị khác can thiệp trước đó
  • Khách hàng cung cấp thông tin hiển thị trên hóa đơn không chính xác

Lưu ý: Chính sách bảo hành của Thế Giới Ngọc Quý có thể thay đổi theo từng thời điểm thích hợp mà không cần báo trước với khách hàng.